PRAVILA KORIŠĆENJA VULKAN GYM KLUBA

 

1. Članu nije dopušteno dozvoliti drugoj osobi da se koristi članskom kartom VULKAN GYM-a niti u teretani niti izvan nje.

2. Ako neko ima problema s članskom kartom van radnog vremena recepcije kluba može nazvati broj za hitne situacije.

3. Članska karta je osobna, neprenosiva i povezana s imenom i prezimenom svakog člana i njegovom fotografijom.

4. Član odgovara za ažurnost ličnih podataka i tačnu adresu. Smatra se da su važeći oni podaci koje je član zadnje dao.

5. Teretana se može koristiti samo za vežbanje.

6. Radi sigurnosti članova i sprečavanja bilo kakvih nezakonitih ili ilegalnih delatnosti, članovi su dužni uviek imati člansku kartu uz
sebe kako bi je u svakom trenutku mogli pokazati zaposlenima u VULKAN GYM-u.

7. Vežbanje u teretani članovi obavljaju na svoju odgovornost i VULKAN GYM ne odgovara za zdravstveno stanje članova.

8. VULKAN GYM nije odgovoran za vredne stvari članova kluba niti onda kada su zaključani u ormarima.

9. Ormari nisu lični i treba ih isprazniti nakon upotrebe. Ako se to ne učini, brava će biti zamenjena.

10. VULKANGYM ne odgovara za stvari koje se čuvaju u ormarima.

11. Uvek je potrebno iskazivati poštovanje prema drugim članovima koji koriste prostore uz teretanu. Mi smo svi ovde da vežbamo i da se opustimo.

12. Nakon korišćenja, tegove treba uvek vratiti na mesto sa kojih su uzeti.

13. Ne sme se vikati ili vrištati u teretani ili na bilo koji drugi način uznemiravati druge članove kluba.

14. Ne smeju se bacati tegovi ili nepravilno rukovati opremom.

15. U teretani se može koristiti samo čista obuća za vežbanje.

16. Nakon korišćenja treba obrisati i osušiti sprave koje se koristi.

17. Ako želite slušati drugu muziku osim one koja se pušta u teretani preporučujemo korišćenje slušalica.

18. Nije dopušteno snimati niti fotografisati druge članove bez njihovog dopuštenja.

19. Lekarskom potvrdom dijagnostikovane bolest ili trudnoće, omogućava se članovima da zamrznu članstvo.

20. Strogo je zabranjeno unošenje alkohola, droge i dopinga u teretanu kao i pušenje u prostorijama teretane. Korisnici koji koriste teretanu pod uticajem alkohola, droge ili dopinga biće odstranjeni iz teretane.

21. Nije dozvoljena ni jedna vrsta reklamiranja u prostorijama teretane.

22. Osobama ispod 18 godina, nije dozvoljeno trenirati niti boraviti u teretani bez pismene saglasnosti roditelja.

23. Radno vreme teretane potrebno je poštovati. Radno vreme objavljuje se na recepciji teretane i na WEB stranicama VULKAN GYM-a.

24. Ako se utvrdi da je član u korišćenju teretane bio nasilan ili da je nekome pretio bit će trenutno izbačen i isključen iz članstva.

25. Ako član prekrši bilo koje od navedenih pravila, VULKAN GYM može u bilo kojem trenutku prekinuti ovaj ugovor s trenutnim učinkom i
bez ikakve obveze na naknadu štete.

Povratak na početnu stranu