KARATE

Trenirajte sa nama drevnu istočnjačku veštinu.
Škola karatea za sve uzraste. Postignite izuzetnu brzinu, izdržljivost, snagu.
Ojačajte duh i karakter.

karate_zemun

Osnovni smisao i svrha vežbanja karatea je sticanje specifičnih motoričkih znanja, skladan psihosomatski razvoj, jačanje karaktera i fizičke snage.

Vježbanjem se razvijaju i formiraju:

* bazične i situacijske motoričke sposobnosti
* intelektualne i funkcionalne sposobnosti
* specifične strukture crta ličnosti
* vrednosni sistem i motivacija
* mikrosocijalna adaptacija

Karate je moguće vežbati već od šeste godine života. Karate sa svojim specifičnostima i opasnom borbenom tehnikom, izuzetno strogom disciplinom kojom se razvija autoritarnost je pogodan za obranu i napad i tako nezamenjiv u vojsci i policiji širom sveta. Filozofija karatea, atraktivnost i sadržaj, učinili su taj sport najpopularnijim borilačkim sportom. Proces dugogodišnjeg vežbanja nije samo vežbanje tehnike, već je to pedagoški proces permanentnog odgajanja, stvaranja moralnih načela te usklađivanje osobnih potreba i interesa sa širim društvenim.

Osnovni principi karatea su:

* pravovremenost - koristiti situacije u kojima je protivnik najosetljiviji
* maksimalna koncentracija energije - koristiti istovremeno svu psihičku i telesnu snagu
* neprekidno kretanje - onemogućiti protivniku uspešno organizovanje napada a istovremeno sebi stvoriti pogodne momente za napad i obranu
* fizička i psihička ravnoteža - motoričke radnje u borbi prati određena psihološka sigurnost
* etički princip - ponašanje u skladu sa važećim sportskim moralom te važećim civilizacijskim normama ponašanja

Karate sport kao jedan od najkompleksnijih, zahteva brzu obradu velike količine informacija, istovremeno uspoređivanje većeg broja situacijskih parametara, prepoznavanje namera protivnika, predviđanja odvijanja borbe i takmicenja. Aktivnosti u karateu izuzetno su složene pa u njihovom učenju uveliko sudeluju intelektualne sposobnosti.