PERSONALNI TRENING

Svako od nas je individua za sebe. Jednostavno neki ljudi ne vole sami da prolaze kroz nimalo lak put treninga do željenih rezultata.
Naši treneri su tu, da vas podrškom, savetima i nadzorom, motivišu i dovedu do vrhunske forme.

zumba

Personalni, lični ili individualni fitnes trener je sinonimi za osobu koja je stručnjak iz oblasti fitnesa i koja sa klijentom u radu "jedan na jedan" sprovodi program treninga usmeren ka klijentovim potrebama i željama, bilo da se radi o programima regulisanja telesne težine, tj. veoma popularnim slim programima, programima oblikovanja tela, zatim prevenciji i saniranju povrede ili nekim vidom kondicione pripreme.

Prednosti personalnog treninga:

1. Na prvom mestu ogleda se u motivisanju i usmeravanju svog klijenta da redovno vežba i da mu odlazak na trening postane nova životna navika, a ne opterećenje, jer mnogo je lakše pokrenuti se kada znate da vas neko čeka u teretani i da će iz Vas izvući maksimum tog dana i motivisati da uradite više nego što i sami mislite da možete.

2. Zatim, sa zdravstvene strane, lični trener Vam omogućava da bezbedno vežbate, bez straha od povreda na taj način što će Vas obučiti da izvodite sve vežbe pravilno, a uz njegov konstantni nadzor veoma lako će odrediti i održavati one trening zone koje su najpreporučljivije za vaše godine, pol, kondiciono i zdravstveno stanje.

3. Sa stručne strane, lični trener izrađuje individualno usmeren program vežbanja spram vaših želja, potreba, mogućnosti i ciljeva, a koji će Vas dovesti do postizanja željenih rezultata za mnogo kraće vreme, nego da vežbate sami ili da upražnjavate neki grupni program. Lični trener je zadužen da prati vaš rad i da redovno koriguje i menja program vežbanja u cilju postizanja optimalnih rezultata i vašeg daljeg napretka, da ne bi došlo do motoričkog stereotipa, tj, do stagnacije usled stalnog ponavljanja istih vježbi, za iste mišićne grupe, sa istim brojem ponavljanja i istim težinama.